Telefon: 0 (212) 886 24 32

Yazılar


2020/2021 TYT TÜRKÇE KONU BAŞLIKLARI

 

Anlam Bilgisi Konuları

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlam

Deyim – Atasözleri – İkilemeler

Paragrafta Anlam (Paragrafta Ana Düşünce  Boşluk Doldurma – Yardımcı Düşünce – Düşünceyi Geliştirme Yolları)

 

Dil Bilgisi Konuları

İsimler

Tamlamalar

Sıfatlar

Zarflar

Zamirler

Edat – Bağlaç – Ünlem

Eylem

Ekeylem

Fiilimsiler

Kök Bilgisi

Sözcüğün Yapısı

Ekler

Fiil

Cümle Türleri

Ses Bilgisi

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Anlatım Bozuklukları