Telefon: 0 (212) 886 24 32

Yazılar


2020/2021 AYT MATEMATİK KONU BAŞLIKLARI

 

Temel Kavramlar

Rasyonel Sayılar

EBOB – EKOK

Oran – Orantı

Mantık

Kümeler

Bölünebilme Kuralları

1. Dereceden Denklem ve Eşistsizlikler

Üslü İfadeler

Üçgenler

Veri – Seçme ve Sıralama

Fonksiyonlar

Polinomlar

Parabol

İkinci Dereceden Denklemler

Çokgenler

Katı Cisimler

Trigonometrik Fonksiyonlar

Doğrunun Analitik İncelenmesi

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri

Çember – Daire

Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık

Üstel Fonksiyonlar – Logaritmik Fonksiyonlar

Diziler

Trigonometri