Telefon: 0 (212) 886 24 32

Yazılar


2020/2021 AYT EDEBİYAT KONU BAŞLIKLARI

 

Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri

Şiir

Şiirde Yapı – Tema – Ahenk

İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Şiiri

Halk Şiiri

Divan Şiiri

Tanzimat Şiiri

Servetifünun Şiiri

Fecriati Şiiri

Millî Edebiyat Dönemi Şiiri

Beş Hececiler

Cumhuriyet Dönemi Şiiri

Hikaye

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı’nda Hikâye

Divan Edebiyatı’nda Hikâye

Halk Edebiyatı’nda Hikâye

Tanzimat Dönemi’nde Hikâye

Servetifünun Dönemi’nde Hikâye

Millî Edebiyat Dönemi’nde Hikâye

Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye

Roman

Tanzimat Dönemi’nde Roman

Servetifünun Dönemi’nde Roman

Millî Edebiyat Dönemi’nde Roman

Cumhuriyet Dönemi’nde Roman

Roman Özetleri

Tiyatro

Geleneksel Türk Tiyatrosu

Tanzimat Dönemi Tiyatrosu

Millî Edebiyat Dönemi Tiyatrosu

Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu

Masal – Fabl

Destan – Efsane

Bilgilendirici – Öğretici Metinler

Türk  Dünyası Edebiyatı

Edebiyat Akımları

Dünya Edebiyatı