Telefon: 0 (212) 886 24 32

Yazılar


                                                                                     2020/2021 AYT Geometri Konuları

 

 -Doğruda ve Üçgende Açılar

-Dik ve Özel Üçgenler

-Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar

-İkizkenar ve Eşkenar Üçgen

-Üçgende Alanlar

-Üçgende Açıortay Bağıntıları

-Üçgende Kenarortay Bağıntıları

-Üçgende Eşlik ve Benzerlik

-Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları

-Çokgenler

-Dörtgenler

-Yamuk

-Paralelkenar

-Eşkenar Dörtgen – Deltoid

-Dikdörtgen

-Çemberde Açılar

-Çemberde Uzunluk

-Daire

-Prizmalar

-Piramitler

-Küre

-Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği

-Vektörler-1

-Doğrunun Analitiği

-Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller

-Uzay Geometri

-Dönüşümlerle Geometri

-Trigonometri

-Çemberin Analitiği

-Genel Konik Tanımı (Dış Merkezlik)

-Parabol

-Elips

-Hiperbol