Telefon: 0 (212) 886 24 32

Yazılar
                                        2018 AYT Geometri Konuları


1) Doğruda ve Üçgende Açılar

2) Dik ve Özel Üçgenler

3) Dik Üçgende Trigonometrik Bağıntılar

4) İkizkenar ve Eşkenar Üçgen

5) Üçgende Alanlar

6) Üçgende Açıortay Bağıntıları

7) Üçgende Kenarortay Bağıntıları

8) Üçgende Eşlik ve Benzerlik

9) Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları

10) Çokgenler

11) Dörtgenler

12) Yamuk

13) Paralelkenar

14) Eşkenar Dörtgen - Deltoid

15) Dikdörtgen

16) Çemberde Açılar

17) Çemberde Çorap

18) Daire

19) Prizmalar

20) Piramitler

21) Küre

22) Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği

23) Doğrunun Analitiği

24) Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller

25) Dönüşümlerle Geometri

26) Trigonometri

27) Çemberin Analitiği